[1]
no, W. 2017. Pengaruh Shot-peening Terhadap Struktur Mikro Dan Laju Korosi Sambungan Friction Stir Welding Pada Aluminium 6061. ReTII. (Mar. 2017).