[1]
Deltika, C.A., Budiman, G. and Novamizanti, L. 2018. Perancangan Audio Watermarking Dengan Teknik Dwt-Histogram Yang Diterapkan Pada Aplikasi Web. ReTII. (Mar. 2018).