(1)
Dani Sakarov, O.; Kaharap, G. Identifikasi Perkembangan Pola Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Bantul Yang Dilalui Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Prosiding Seminar Nasional ReTII 2018.