(1)
Edwar, E. E. PENGENALAN CERITA DAN TOKOH MAHABARATA DENGAN MENGGUNAAN ZACHMAN FRAMEWORK. Prosiding Seminar Nasional ReTII 2018.