DELTIKA, C. A.; BUDIMAN, G.; NOVAMIZANTI, L. Perancangan Audio Watermarking Dengan Teknik Dwt-Histogram Yang Diterapkan Pada Aplikasi Web. ReTII, 11 Mar. 2018.