Editors

Amithya Irma Kurniawati, Jurusan Teknik PWK STTNAS Yogyakarta, Indonesia, Indonesia

Candra Ragil, STTNAS, Indonesia

Ogi Dani Sakarov, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

Solikhah Retno Hidayati

Novi Maulida

Mutia Sari